Felanmälan

För dig som är hyresgäst hos Fastighetskontoret

Spara angivna kontaktuppgifter till mitt nästa besök genom att lagra dem på min dator med hjälp av cookies.
 = Obligatorisk uppgift
Mina kontaktuppgifter
För- och efternamn
E-postadress
Mobil, telefonummer
Återkoppla till kontaktperson på plats
via e-post till e-postadress enligt ovan
via SMS till telefonnummer enligt ovan
Kontaktperson på plats, om annan än ovan:
För- och efternamn
E-postadress
Mobil, telefonummer
Återkoppla till kontaktperson på plats
via e-post till e-postadress enligt ovan
Beskriv ärendet Ta bort ärende
OBS! Alla fälten i ärendet måste vara korrekt ifyllda. Vill du istället ta bort detta ärende? Klicka på länken ovan.
Rubrik på ärendet
Hyresgäst (Företag, förvaltning, förening, privatperson)

Fyll i ditt för- och efternamn i fritext om du är privatperson eller om ditt organisationsnamn saknas.

Var? (Adress)

Fyll i adressen som fritext om den saknas i rullisten i föregående fält.

Ytterligare lägesbeskrivning (Våningsplan, rumsnummer m.m.)
Vad? (Fel eller lokalservicetjänst)

Beskriv felet eller lokalservicetjänsten

Varje fel ska rapporteras som ett separat ärende. För att lägga till fler än ett ärende välj "Lägg till ytterligare ärende".

Bifoga bild i standardformat för bilder, t.ex. JPG, PDF eller TIFF
Lägg till ytterligare ärende
Spara angivna kontaktuppgifter till mitt nästa besök genom att lagra dem på min dator med hjälp av cookies.

I samband med att du skickar iväg detta ärende ger du ditt samtycke till att Fastighetsnämnden i Stockholms stad (personuppgiftsansvarig) behandlar de personuppgifter du fyllt i webbformuläret.

Personuppgiftsansvarig har följande kontaktuppgifter:
Fastighetskontoret i Stockholms stad, Box 8312, 104 20 Stockholm
Tel: 08-508 27 000
E-post: fastighetskontoret@stockholm.se
Org. Nr. 212000-0142

Uppgifterna kommer att användas för att hantera din felanmälan eller beställning av lokalservicetjänst. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. För att få tillgång till dina personuppgifter skickar du en undertecknad ansökan till oss. Du har också rätt att begära ändring om de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss.